Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

  1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

PİLOT GARAGE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ (PİLOT GARAGE) (Adres: Fevzi Çakmak, Şehit Hamdi Karagöz Cd No:14/0 D: A3 Blok, 42280 Karatay/Konya/Türkiye) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve kişisel veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla bu metin hazırlanmıştır.

Kişisel verilerin korunması, PİLOT GARAGE'in temel politikaları arasında olup, işletmemizin varlığı süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. PİLOT GARAGE, Kanun’un getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Firmamızda çalışan, çalışan adayı, bayi çalışanı, bayi yetkilisi, çırak, tedarikçi, ürün veya hizmet alan kişi, web sayfası ziyaretçisi gibi ilgili kişi tiplerine ait kimlik, iletişim, finans, özlük, mesleki deneyim, işlem güvenliği, müşteri işlem, pazarlama, risk yönetimi, görsel ve işitsel kayıtlar, fiziksel mekân güvenliği, ceza mahkûmiyet bilgisi, hukuki işlem, araç bilgisi ve sağlık bilgileri bulunmaktadır.

Detaylı ve güncel bilgiyi Kişisel Verileri Koruma Kurumu Sicil Sorgulama Sistemine erişip Kategoriler, Amaçlar, Alıcılar, Süreler, Kişi Grupları, Yabancı Ülkeler, Güvenlik Tedbirlerini inceleyebilirsiniz.

Toplanan kişisel verilerin hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği aşağıda belirtilmiştir.

Çalışanlarımıza  ait kimlik, iletişim, finans, mesleki deneyim, ceza mahkumiyet ve güvenlik tedbirleri, özlük, risk yönetimi, görsel ve işitsel kayıtlar ve sağlık bilgileri kategorisindeki verileri; öncelikle insan kaynakları faaliyetlerinin yerine getirilmesi, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, bireysel emeklilik süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği yasal şartlarının yürütülmesi ve bu kapsamda gerekli eğitimlerin verilmesi, iş sürekliliğinin sağlanabilmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik aksiyonların alınması, yetenek ve kariyer gelişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibinin yapılması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,  acil durum süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik, ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini, risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, satın alma süreçlerinin yürütülmesi, tedarikçi ilişkilerinin yönetimi, müşteri ilişkilerinde ürün/hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim, satış ve satış sonrası süreçlerinin yürütülmesinde, talep ve şikayetlerin takibinde, sözleşme süreçlerinde, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla,

 

Çıraklarımıza ait kimlik, iletişim ve mesleki deneyim kategorilerindeki verileri, stajyerlik süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata göre yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlaması süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

Çalışan adaylarına ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim, ceza mahkûmiyet bilgisi, finans gibi kategorilerindeki bilgileri iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi, işe alımların yapılması, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,

Ürün veya hizmet alan kişiye ait kimlik, iletişim, santral ses kayıtları, araç bilgileri, güvenlik kamera kayıtları, dava dosyaları, müşteri işlem verileri gibi verileri; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla

 

Tedarikçi yetkilisine ait kimlik, iletişim verileri; tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla,

Bayi yetkilisine ve bayi çalışanına ait; kimlik, iletişim, mesleki deneyim, fiziksel mekân güvenliği, hukuki işlem, işlem güvenliği, pazarlama gibi kategorilerdeki kişisel verileriniz; bayi açılış süreçlerinin yürütülmesi,

bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,

Şirketimizin web sayfasını ziyaret eden kişilerin kimlik, iletişim ve araç bilgi kayıtları randevu oluşturma süreçlerinin yürütülmesi, araç sorgulama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır.

 

Elde edilen kişisel verileriniz; 4857 Sayılı İş Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu, 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu, İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti Hakkında yönetmelik 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu,  ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, PİLOT GARAGE ’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine kaydedilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir

  1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

İlgili kişi tiplerinin, aktarılan kişisel verileri; Veri aktarım alıcı gruplarına, hangi amaçlar doğrultusunda aktarıldığı aşağıda belirtilmiştir.

Çalışanlara ait kimlik, iletişim, finans, özlük, mesleki deneyim, risk yönetimi, görsel ve işitsel kayıtlar ve sağlık bilgileri kategorisindeki veriler; avukat, banka, mali müşavir, organizasyon-etkinlik firması ile maaşların ödenmesi, hukuk işlerinin takibi, iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığının yürütülmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yönetilmesi, sigorta süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım, üretim ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla paylaşılmaktadır.

Kimlik, iletişim, finans, mesleki deneyim ve sağlık bilgileri kategorisindeki veriler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile yan haklar ve menfaatlerin temini, iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığının yürütülmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yönetilmesi, yürütülen faaliyetlerin mevzuatlar kapsamında bildirimlerinin yapılması, hukuki süreçlerin takibi

Çıraklara ait kimlik, iletişim, finans ve mesleki deneyim kategorisindeki verileri Millî Eğitim Bakanlığı ve Okuduğu okul ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, zorunlu bildirimlerin yapılması, maaşların yatırılması amacıyla paylaşılmaktadır.

Ürün veya hizmet alan kişinin, kimlik, iletişim ve mesleki deneyim kategorisindeki veriler; Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile fatura kayıt ve mevzuattan kaynaklı bildirimlerin yapılması, mali müşavir, avukat ve tedarikçiler ile müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış ve satış sonrası desteklerin yürütülmesi, hukuki süreçlerin takibi amacıyla paylaşılmaktadır.

Tedarikçi yetkilisinin ve çalışanının kimlik, iletişim, finans ve mesleki deneyim kategorisindeki veriler; Ticaret Bakanlığı ile fatura kayıt süreçleri ve mevzuatlardan kaynaklı bildirimlerin yapılması, İSG faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla İSG danışman firma, banka ve mali müşavir  ile ücret ödemelerinin yapılması fatura ve sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, mal/hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla paylaşılmaktadır.

Ayrıca bayi açılışlarında, toplantı ve organizasyonlarda çekilen görsel kayıtlar şirketimize ait web sitesinde ve sosyal medya platformlarında yayınlanmaktadır.

  1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Şirketimizin meşru menfaati ve hukuki sebeplerine dayalı olarak; Otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle her türlü yazılı ya da elektronik ortamdan toplanabilmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. PİLOT GARAGE, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Adrese Elden Yapılan Başvuru: İlgili kişinin “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ‘nu doldurup, aşağıda belirtilen adresine bizzat yapacağı başvurudur. Başvuru esnasında kimliğini ibraz etmesi gerekmektedir.

Adres: Fevzi Çakmak, Şehit Hamdi Karagöz Cd No:14/0 D: A3 Blok, 42280 Karatay/Konya/Türkiye

 

Noter Aracılığı ile Başvuru: İlgili kişinin noter tarafından tasdiklenmiş “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ’nu iadeli/taahhütlü olarak aşağıda belirtilen adrese gönderilerek yapılan başvurudur.

Adres: Fevzi Çakmak, Şehit Hamdi Karagöz Cd No:14/0 D: A3 Blok, 42280 Karatay/Konya/Türkiye

 

KEP Adresi ile Başvuru: İlgili kişinin KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ‘nu doldurup, aşağıdaki KEP adresine gönderilerek yapılan başvurudur.

KEP Adresi: pilotgarageas@pilotgarage.hs03.kep.tr

 

E-posta Adresi ile Başvuru: İlgili kişinin KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ‘nu doldurup, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresi ile, aşağıdaki e-posta adresine gönderilerek yapılan başvurudur.

E-posta Adresi: kvkk@pilotgarage.com

 

PİLOT GARAGE “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ’ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.